שם הספר:
פרקים נבחרים בתורת החיסון (אימונולוגיה)

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: ביולוגיה
מיועד לכיתה: יא' – יב'
תיאור הספר:

הספר מציג סקירה כללית של תגובת החיסון, ומדגים ניצול ידע מדעי ברפואה ובתעשייה בנושאים כמו אלרגיה, איידס וחיסונים מונעים.

במגמה לעורר סקרנות ועניין בקרב התלמידים שולבו בספר קטעי הרחבה. הודגשו: מילות מפתח, עיקרי דברים וסיכומים. בספר ניתנות שאלות שמטרתן: א. חזרה על הנושא הנלמד ב. הכוונה לניתוח ביקורתי של הנושא הנלמד. תשובות אפשריות לשאלות אלה נמצאות במדריך למורה, ובאתר באינטרנט.

מספר קטלוגי: 4303

מחיר:  70.20 ש"ח – נכון ליוני 2015

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.