שם הספר:
מאלפי הגנים – קובץ מחקרים בביוטכנולוגיה

סוג הספר: ספר לימוד בשפה ערבית
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מדעי החיים
מחברי הספר: הדה פלק, יעל פיונטקביץ, גילת בריל, אילת ברעם-צברי, ענת ירדן
מיועד לכיתה: י"א – י"ב
אוכלוסית היעד: תלמידי ביולוגיה 5 יח'
תיאור הספר:

הספר מיועד לתלמידי ביולוגיה ברמה מורחבת בחטיבה העליונה, והוא אחד מהנושאים המחקריים לפי תכנית הלימודים החדשה בביולוגיה (תשס"ג).
הספר מכיל מבוא ושלושה מאמרי מחקר מעובדים לתלמידים. כל מאמר מלווה ברעיונות מרכזיים ובשאלות מנחות.
בספר תכירו פתרונות ביוטכנולוגיים לבעיות מתחום הבריאות, החקלאות, איכות הסביבה והתעשייה. בספר מודגשים עקרונות ביולוגיים אותם מיישמים חוקרים בעבודתם.

לאתר אינטרנט בנושא

שנה: 2006

מספר עמודים: 103

מספר קטלוגי: 4321

מחיר: 50 ₪ – נכון ליוני 2015
מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.