שם הספר:
מסע בתא החי

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מו"ט לחט"ב
מיועד לכיתה: ז' – ח'
תיאור הספר:
יחידה זו הינה יחידת מבוא ללימוד נושא התא החי. בחלקה הראשון מתרכזת היחידה בהכרת אמצעי ההגדלה המאפשרים התבוננות בתאים חיים. בחלק זה מודגש מיקום התא החי במדרג בטבע ביחס לאטומים ולמולקולות מחד, ולרקמות וליצור השלם מאידך. היחידה מתמקדת בהיכרות עם מבנה תאי בסיסי (קרום, גרעין, ציטופלסמה ושלד התא). במהלך היחידה התלמידים יוצאים למסע דמיוני בתאים חיים, תוך הדגשת האחידות והשוני במבנה ותיפקוד של תאים ברקמות שונות ביצורים חיים. חלק נוסף ביחידה דן בחומרים המרכיבים יצורים חיים, הקשר בין מבנה לתפקוד מודגש בהקשר למדרג בטבע מרמת היצור עד רמת המולקולה. יחידה זו מניחה את הבסיס הראשוני ללימוד ההיבטים התאיים המשתלבים בכל התכנים הנלמדים במדעי החיים.

מספר קטלוגי: 6062

מחיר:  25.00 ש"ח – נכון לאוגוסט 2010

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.