שם הספר:
נאפיין חיים

סוג הספר: מדריך למורה
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מו"ט לחט"ב
תיאור הספר:
במדריך למורה מובאת התפיסה הרעיונית של היחידה "נאפיין חיים" להוראת נושא מאפייני החיים. כמו כן, מופיעים במדריך אמצעי עזר להוראת כל אחד מפרקי הספר לתלמיד מלווים בדפי עבודה לתלמיד, הכוללים: מפות מושגים, טבלאות ודפי צפיה בסרטי וידאו. בנספחים למדריך מובאים מספר מאמרי העשרה בנושא החיים והוראת נושא מאפייני החיים.
מספר קטלוגי: 6508

מחיר:  35.70 ש"ח – נכון ליוני 2011

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.