שם הספר:
נאפיין חיים

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מו"ט לחט"ב
מיועד לכיתה: ז'
תיאור הספר:
היחידה "נאפיין חיים" היא יחידת מבוא ללימודי נושאים במדעי החיים בחטיבת הביניים המניחה את הבסיס הראשוני לתהליכים ומושגים שילמדו בהמשך. היחידה יוצאת מעולם המושגים של הילד בנושא החיים ובעזרת ניסויים פשוטים מוליכה לערעור מושגים אלו כאשר מתברר שלעיתים ניתן גם בדומם למצוא תהליכי נשימה, תנועה, רבייה, גדילה ואפילו מבנה תאי. התלמידים מוזמנים להתמודד עם בעייתיות זו ולהסיק בעצמם כיצד ניתן לאפיין חיים.
ביחידה משולב סיפור על חייזר (חוצן alien) המגיע אל כדור הארץ, כשמשימתו היא לבדוק האם יש חיים על פני כדור הארץ. הילדים נחלצים לעזרתו, ותוך כדי כך לומדים כיצד להבחין בין חי לדומם. בעזרת איורים המייצגים דמויות של ילדים, עולות שאלות שונות המתעוררות אצל תלמידים. פיסות מידע, היבטים היסטוריים וטכנולוגיים והצעות לפעילויות משולבים בתוך הסיפור המרכזי.

מספר קטלוגי: 6008

מחיר:  33.50 ש"ח – נכון ליוני 2011

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.