שם הספר:
מערכות הובלה – לב העניין

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מו"ט לחט"ב
מיועד לכיתה: ח' – ט'
תיאור הספר:

דרכי הוראה:

  • יחידת הלימוד משלבת מדע, טכנולוגיה וחברה. הקו העיקרי המנחה את היחידה הוא השוואה בין מערכות טכנולוגיות למערכות ביולוגיות. השימוש במערכות הטכנולוגיות, המוכרות יותר לתלמיד מחיי היומיום, מסייע להבנת המערכות הביולוגיות. היחידה מכילה פעילויות העוסקות בחקר מערכות ותהליכים ביולוגיים בהשוואה למודלים טכנולוגיים.
  • יחידת הלימוד מותאמת להוראה בכתה ההטרוגנית. היחידה בנויה ממסלולי הוראה ללומדים בעלי סגנונות למידה שונים. חומר הלימוד מורכב מכמה חלקים: חומר גרעיני, ביסוס הרחבה והעשרה. במסגרת היחידה נדרש מתלמיד להבין ולדעת לפחות את החומר הגרעיני, המבוסס על הישגי המינימום.
  • דרכי ההוראה ביחידה מותאמות לסביבה לימודית ממוחשבת

מספר קטלוגי: 6020

מחיר:  65.00 ש"ח – נכון ליוני 2011

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.