שם הספר:
אל התא ובחזרה

סוג הספר: אוגדן למורה
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: ביולוגיה
תיאור הספר:
נושא הלימוד "התא החי" מוצע כנושא רב-שנתי, המתוכנן למשך שלושת שנות הלימוד בחט"ב (ז'-ט'). התכנים המופיעים באוגדן למורה מוצעים כציר אורך ומשתלבים עם נושאי הלימוד המופיעים במסגרת הנושא המרכזי: "תופעות, מבנים ותהליכים ביצורים חיים". האוגדן בנוי בצורה מודולרית ומאפשר תכנון עצמאי של רצפי ההוראה ושילוב פעילויות עם כל אחד מהנושאים במדעי החיים הנלמדים בחט"ב. לדוגמה הפעילויות המטפלות בתהליכי חישה ברמה תאית יכולות להלמד במשולב עם היחידה "חושים וחישנים", הפעיליות המטפלות בתהליכי הובלה בין- ותוך-תאיים יכולות להלמד במשולב עם הנושא "מערכות הובלה" הפעילויות המטפלות בתהליכי רביית תאים יכולות ללוות את נושא הרביה. ניתן לשלב את הפעילויות המופיעות באוגדן עם יחידות מטמו"ן ועם כל יחידה אחרת במדעי החיים על פי שיקול דעתו של המורה. לכל האורך מודגש נושא סדרי הגודל ומיקום התא החי במדרג הטבע. מטרתו העיקרית של האוגדן כולו היא להמחיש לתלמידים את ההיבט התיפקודי של התא החי לקיום כל פעולות החיים ביצור השלם. לימוד נושא התא החי במשולב עם מערכות שונות ביצורים חיים מאפשר להדגים את הקשר בין מבנה לתיפקוד ברמת האורגניזם, הרקמה והתא ולהסיק מכך על המיכלול המאפשר את קיומם הייחודי של היצורים החיים.

מספר קטלוגי: 6549

מחיר: 120.00 ש"ח – נכון ליוני 2011

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.