שם הספר:
הכימיה אתגר – מתוק מדבש – פרקי סוכרים

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: כימיה
מיועד לכיתה: יב'

תיאור הספר:
סוכרים זוכים היום למעמד מיוחד במחקר המדעי. התקדמות מרשימה בלימוד חומרי הטבע ובהכרת המבנה המולקולרי שלהם, היא שהעניקה לסוכרים את ייחודם כמודל למחקר המבנה המרחבי וכללי להסבר התופעות הביולוגיות בהן הם שותפים.
מספר קטלוגי: 3041

מחיר: 14.50 ש"ח – נכון ליוני 2015

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ(מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.