שם הספר:
הכימיה אתגר – כימיה של תאים חשמליים

סוג הספר: ספר לימוד
שפה: ערבית
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: כימיה

תיאור הספר:
פרק כימי העוסק בנושאים מוכרים מחיי היום-יום, משלב אספקטים תיאורטיים וטכנולוגיים. התלמידים נפגשים בתהליכים כימיים הקשורים למעברי אלקטרונים כבר בכיתה י' כאשר הם לומדים על פרוק המים בתהליך אלקטרוליטי. בחיי היום-יום אנו משתמשים בסוללות לצרכים רבים ומגוונים. יחידת הלימוד "תאים אלקטרוכימיים" באה לתת הסבר ובסיס תיאורטי לתהליכים ולמכשירים שבהם מתרחש תהליך של מעבר אלקטרונים.
זוהי יחידת לימוד חמישית הנלמדת לאחר 3 יח"ל הראשונות ויחידת החובה בתרמודינמיקה. הנושא מותאם במיוחד ללומדי פיסיקה, אך יכול גם להרחיב את הידע של תלמידי כימיה (5 יח"ל) שאינם לומדים מדע נוסף.
ביחידה זו מיישמים שיקולים תרמודינמיים וקינטיים והיבטים טכנולוגיים בנושא אינטרדיסיפלינרי.

מספר קטלוגי: 3309

מחיר: 32.80 ש"ח – נכון ליוני 2015

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ(מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.