שם הספר:
הכימיה אתגר – תעשיית האמוניה

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: כימיה
מיועד לכיתה: יא' – יב'
תיאור הספר:
לפרק "תעשיית האמוניה" שתי מטרות עיקריות: הראשונה להציג בפניך, ולו רק בצורה מצומצמת את תרומתה החשובה של התעשייה הכימית בכל הנוגע לחיי היום-יום שלנו, לרווחתנו ולכל אורחות חיינו. המטרה השניה היא להמחיש לך כיצד מיושמים בתעשייה עקרונות כימיים שונים שאת חלקם הכרת בעבר ואילו אודות אחרים תלמד עתה.

מספר קטלוגי: 3046

מחיר: 10.50 ש"ח – נכון ליוני 2015

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ(מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.