שם הספר:
הכימיה אתגר – פרק י"ב – שווי משקל בתגובות כימיות

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: כימיה
מיועד לכיתה: יא' – יב'
תיאור הספר:
הפרק שווי משקל בתגובות כימיות מהווה חלק מן התכנית "הכימיה – אתגר" והוא המשך ישיר לנושא אנרגיה בתגובות כימיות. פרק זה מתבסס על מודל הטמפרטורה שהוצג בפרק הקודם, מודל המיושם כאן להסבר של התרחשותן של תגובות הפוכות המגיעות לשווי משקל.
הפרק מלווה בתרגול – שפת הכימאים, ובנספחים אשא מטרתם להרחיב את המודלים המוצגים בפרק והמיועדים להסברת ההתרחשות של תהליכים אנדותרמיים ושל התלות של מידת התרחשותן של תגובות בטמפרטורה.

מספר קטלוגי: 3047

מחיר: 15.60 ש"ח – נכון ליוני 2015

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ(מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.