שם הספר:
חשיבה המצאתית שיטתית

סוג הספר: חוברת לתלמיד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מו"ט לחט"ב
מיועד לכיתה: ז' – י"ב

תיאור הספר:

שיטת ה"חשיבה ההמצאתית השיטתית" היא מבנה שלם, מאורגן ושיטתי – מערכת. המערכת כוללת כלי חשיבה (ה"מה") שמופעלים בעזרת פרוצדורות המבטאות את רוח השיטה – (ה"איך") בכיווני חשיבה פרובוקטיביים, מנוגדים אך משלימים: חשיבה מסתעפת בצד חשיבה מתכנסת, הגיון פשוט ועקיב בצד סתירות ויישובן, דיוק לפרטי פרטים לצד הגזמה שלהם, הליכה עם וכנגד הזרם (היפוך) ועוד.
מחד, יש בחשיבה ההמצאתית התנתקות מן הקיים, פריצה ונסיקה על כנפי הדמיון אל עבר החדש והחדשני, ומאידך, דרכי ותהליכי החשיבה נלמדים, מתוכננים, מאורגנים ומבוקרים (מבחינת המודעות, ההכוונה והשליטה) באופן שיטתי. הניווט והשליטה השיטתית נעשים באמצעות אסטרטגיות, טקטיקות ועקרונות ברורים ופשוטים, והסברם נותן מענה לחמשת השאלות הבאות:

  • מה רצוי להפעיל?
  • איך מפעילים הלכה למעשה?
  • היכן להפעיל?
  • מתי להפעיל?
  • והעיקר – מדוע להפעיל?

שימוש בשיטה זו במסגרת מערכת החינוך, מאפשר שילוב "טבעי" רחב ומקיף של ידע בנושאים מדעיים-טכנולוגיים, הנלמדים באופן מסורתי בתוכניות נפרדות. השילוב נעשה בשיטה ובגישה ייחודית ויצירתית, תוך פתרון בעיות קונקרטיות, שנלקחו ברובן ממצבים אמיתיים בתעשייה. פיתוח מיומנויות החשיבה נעשה בהקשר מדעי-טכנולוגי, תוך מתן דגש למיומנויות המאפשרות יישום גמיש של הידע הנרכש והרחבתו אל מעבר לנושאים הנלמדים.

מספר קטלוגי: 6047
מחיר: 95.00 ש"ח – נכון ליוני 2015

 


סוג הספר: ישומים
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מו"ט לחט"ב
מיועד לכיתה: ז' – י"ב
מספר קטלוגי: 6011

מחיר: 36.00 ש"ח נכון ליוני 2011


סוג הספר: דפי עבודה
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מו"ט לחט"ב
מיועד לכיתה: ז' – י"ב
מספר קטלוגי: 6082

מחיר: 30.00 ש"ח – נכון ליוני 2015


מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.