שם הספר:
אנרגיה בהיבט רב תחומי

סוג הספר: מדריך למורה + CD
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מו"ט לחט"ב
מיועד לכיתה: ט'
תיאור הספר:
אנרגיה היא נושא מרכזי במדע. עקרון שימור האנרגיה הוא עקרון בסיסי של הטבע. התלמיד נתקל במושגים הקשורים באנרגיה בתחומי לימוד שונים כגון: כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, מדעי כדור הארץ וכו'. בכל אחד מהתחומים מלמדים את הנושא בצורה שונה, ואפילו מודדים אנרגיה ביחידות שונות. הקורס "אנרגיה בהיבט רב-תחומי" המלווה באתר אינטרנט מנסה לקשר בין האספקטים השונים של המושג אנרגיה, החל ממקורות האנרגיה השונים, תוך התייחסות למשבר מקורות האנרגיה הזמינים, דרך צריכת אנרגיה על ידי הפרט והמדינה, וכלה בפעילויות תלמידים הקשורות לאנרגיה בחיי היום יום.
מספר קטלוגי: 6541

מחיר: 46.90 ש"ח – נכון לנובמבר 2015

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.