שם הספר:
אינטראקציה, כוחות ותנועה – חלק ב'

סוג הספר: ספר לימוד בשפה הערבית
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מו"ט לחט"ב
מיועד לכיתה: ז' – ח'
תיאור הספר:

כוחות הפועלים על גוף יכולים לגרום לשינוי במהירותו (תאוצה) ו/או בצורתו. בספר זה מבררים כיצד כוח משפיע על תנועתו של גוף. לשם כך מכירים תחילה את הגדלים המשמשים לתיאור תנועתו של גוף: דרך, מהירות, שינוי מהירות (תאוצה) וכן אמצעים שונים שעומדים לרשותנו למדוד את הגדלים הנ"ל.
המושג מסה מתקשר למידת ההתמדה של גוף. באינטראקציה בין שני גופים חופשיים לנוע משתנות המהירויות כך שהיחס בין שינויי המהירויות הפוך ליחס בין המסות של הגופים. המסה היא גודל המאפיין גוף שאיננו משתנה כאשר מעבירים את הגוף לגרם שמיים אחר או כאשר מודדים אותו במערכת מואצת. משקלו של גוף פרופורציוני למסתו, אך הוא שונה על פני גרמי שמיים שונים או במערכות מואצות.
הספר מציע אמצעים דידקטיים מגוונים כגון: ניתוח ממוחשב של תנועה המתועדת בסרטים ממאגר קיים או כאלה המצולמים על ידי התלמידים, שימוש בחישנים להתנסות בתנועה, ניסויים במעבדה ולומדות.
היחידה מתאפיינת בדוגמאות רבות מחיי יום יום. בין היתר דנים באופני תנועה של כלי תחבורה ובעלי חיים תוך שימת דגש על בטיחות. התלמיד חש שהמדע מאפשר הבנה טובה יותר של העולם שבו אנו חיים.
מספר קטלוגי: 6316

מחיר: 30.00 ש"ח – נכון ליוני 2015

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.