שם הספר:
אשנב למדע וטכנולוגיה – מידות ומדידות

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מו"ט לחט"ב
מיועד לכיתה: ז' – ח'
תיאור הספר:

יחידה חדשה זו משלבת בין מספר יחידות לימוד קודמות ששימשו בעבר, בצורות שונות, כפתיח לתוכנית מטמו"ן. היא מורכבת מחומרים שהופיעו ביחידות הבאות:

  • אשנב למדע וטכנולוגיה.
  • מפתח למטמו"ן.
  • שער טכנולוגיה ב"מבנה החומר – ריק וחלקיקים" (מבוסס על חוברת השלמה בנושאי טכנולוגיה).

היחידה עוסקת בעיקר בנושא המדידות ובנושא החומרים מהזווית המאקרוסקופית-טכנולוגית והיא מיועדת למורי מדע וטכנולוגיה שאינם מלמדים את היחידה "מבנה החומר – ריק וחלקיקים" ומעוניינים בפתיח אחר לכיתה ז'.
"יריד התופעות" וכמו כן, חלק מהפעילויות הטכנולוגיות, מופיעים גם ביחידה "מבנה החומר – ריק וחלקיקים".
כל הפעילויות בנושא "מדידות" שהופיעו בעבר ביחידה "אשנב למדע וטכנולוגיה" יצורפו גם ליחידה "אומנות המדידה".
מספר קטלוגי: 6072

מחיר: 16.00 ש"ח – נכון ליוני 2015

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.