שם הספר:
אמנות המדידה

סוג הספר: אוגדן למורה ולתלמיד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מו"ט לחט"ב
מיועד לכיתה: ז' – ט'

תיאור הספר:

נושא המדידות משמש ממשק מרכזי בין מדע לבין טכנולוגיה. התפתחות המדע חייבה פיתוח דרכים, שיטות ומכשירי מדידה. פיתוח כלי המדידה הביא לפריצות דרך בהתפתחות הטכנולוגיה.
האוגדן "אומנות המדידה" מכיל מידע רב ביחס לשיטות מדידה ובניית מכשירי מדידה, וכן רעיונות לפעילויות ולפרויקטים בנושאי מדע וטכנולוגיה, אוסף פעילויות ודפי עבודה.
מספר קטלוגי: 6579

מחיר: 42.00 ש"ח – נכון ליוני 2015

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.