שם הספר:
האטום והגרעין

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: פיזיקה
מיועד לכיתה: י'-י"א

תיאור הספר:
בספר שישה פרקים בנושא: ראיות לקיומם של אטומים ומולקולות, הגודל והמסה של אטומים, המטען החשמלי היסודי- גודלו ומדידתו, רדיואקטיביות, ניסוי רתרפורד, מרכיבי הגרעין, תגובות גרעיניות פשוטות, אנרגיה גרעינית. בפרקים א' ו-ב' משולבים ניסויים מומלצים אשר ביצועם פשוט.

מספר קטלוגי: 2005
מחיר: 15.00 ש"ח – נכון ליוני 2015
מספר עמודים: 103
שנה: 1999
מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.