שם הספר:
אנרגיה הבעיה מקורות והפקה

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: פיזיקה
מיועד לכיתה: י' – י"א

תיאור הספר:
בספר שישה פרקים הדנים בנושאים הבאים: מקורות אנרגיה, בעיות הקשורות בהפקת אנרגיה באמצעות מכונות חום, אנרגיה חשמלית, אנרגיה מן השמש, הגרעין כמקור אנרגיה ומחיר האנרגיה. כמו כן, מובאים בסוף כל פרק תרגילים ובעיות.

מספר קטלוגי: 2004
מחיר: 7.50 ש"ח – נכון ליוני 2015
מספר עמודים: 120
שנה: 1987
מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.