שם הספר:
לקט מבחני בגרות בפיזיקה – 5 יח"ל

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: פיזיקה
מיועד לכיתה: י"א-י"ב

מספר קטלוגי: 2017
מחיר: 80.00 ש"ח – נכון לינואר 2020
שנה: 2014

נספח – לקט מבחני בגרות – פיסיקה – 5 יחדות לימוד – 2011
מספר קטלוגי: 2105
מחיר: 8.65 ש"ח – נכון ליוני 2015

נספח – לקט מבחני בגרות – פיסיקה – 5 יחדות לימוד – 2016
מספר קטלוגי: 2106
מחיר: 10.00 ש"ח – נכון לנובמבר 2016

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.