שם הספר:
ניסויים מתקדמים בפיזיקה

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: פיזיקה
מיועד לכיתה: י"א – י"ב

תיאור הספר:
הספר כולל ניסויים מתקדמים בפיזיקה, המיועדים לתלמידי כיתה י"ב הלומדים ברמה של 5 יחידות לימוד. בספר ניסוי אחד מתחום המכניקה של גוף קשיח, 3 ניסויים באלקטרומגנטיות, 4 ניסויים בזרם חילופין. 2 ניסויים בתורת הגלים, וניסוי אחד ברדיואקטיביות.

מספר קטלוגי:  2018
מחיר: 9.60 ש"ח – נכון ליוני 2015
מספר עמודים: 43
שנה: 1988

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.