שם הספר:
קרינה וחומר – כרך ג': מודלים של האטום והגרעין

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: פיזיקה
מיועד לכיתה: י' – י"ב

תיאור הספר:
ספר זה עוסק תחילה בפיזיקה האטומית, ובפרקים המתקדמים – בפיזיקה הגרעינית. הוא מציג עובדות הקשורות למבנה החומר, שהיו ידועות במאה התשע-עשרה ולאחר מכן מודלים של האטום לפי סדר הופעתם ההיסטורי. לצד הצגתו של כל מודל נערך בספר דיון על יכולתנו להסביר באמצעותו את העובדות שהיו ידועות באותה התקופה.
הספר נועד לשרת תלמידים הלומדים פיזיקה ברמות 3 ו-5 יחידות לימוד. עם זאת הספר יכול לשרת גם סטודנטים במכללות ובסמינרים למורים וסטודנטים באוניברסיטאות הלומדים רפואה, ביולוגיה, חקלאות וכיוצא באלה.

מספר קטלוגי: 2098
מחיר: 62.15 ש"ח – נכון לספטמבר 2016
מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.