שם הספר:
קרינה וחומר – כרך א': אופטיקה גאומטרית

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: פיזיקה
מיועד לכיתה: י' – י"ב

תיאור הספר:
ספר זה עוסק בתופעות הקשורות לאור. תחילה נוגע הספר במקורות אור ומחזירי אור, בהתפשטות האור ובאינטראקציה בין אור לחומר. לאחר מכן מתמקד הספר בתופעת ההחזרה ודן במפגש קרני אור עם מראות מישוריות ולא מישוריות. בהמשך דן הספר בתופעת השבירה של האור, דיון המוביל אל הנושא של מעבר אור דרך עדשה. לבסוף הספר מיישם את הידע שנרכש בנושא עדשות על תפקודה של העין, על ליקויי ראייה שונים ועל תיקון הליקויים.
הספר נועד לשרת תלמידים הלומדים פיזיקה ברמות 3 ו-5 יחידות לימוד.

מספר קטלוגי: 2100
מחיר: 76.86 ש"ח – נכון לספטמבר 2016
מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.