שם הספר:
גלים ואופטיקה פיזיקלית

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: פיזיקה
מיועד לכיתה: י"א-י"ב

תיאור הספר:
ספר זה מהווה הרחבה והשלמה לספר "אור וגלים", מיועד לתלמידי כיתות י"א או י"ב הלומדים פיזיקה ברמה של 5 יחידות לימוד. בספר שני פרקים ושני נספחים. בין הנושאים הכלולים בפרקי הספר ובנספחיו: בפרק א' תיאור מתמטי של גלים הרמוניים במימד אחד, גלים דו-מימדיים ועקרון הויגנס, התאבכות ומופע, מקורות קוהרנטיים. בפרק ב' הניסוי של יאנג, העקיפה כתופעה של התאבכות, כושר הפרדה, מעבר אור דרך n סדקים (סריג עקיפה), התאבכות אור בקרומים דקים, קיטוב האור. בנספחים – תופעת דופלר, "חיבור גלים" בשיטת הפאזורים והשימוש בשיטה זו לחישוב עוצמת האור בתבניות התאבכות ועקיפה. בספר זה אין מדריך למעבדה, כי הניסויים החשובים ביותר בגלים ובאופטיקה פיזיקלית, כלולים בספר "אור וגלים".

מספר קטלוגי:  2008
מחיר: 10.35 ש"ח – נכון לספטמבר 2015

מספר עמודים: 112
שנה: 1996
מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.