שם הספר:
פרקי חשמל ומגנטיות – פרק ב' – פרקי מגנטיות

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: פיזיקה
מיועד לכיתה: י"א – י"ב

תיאור הספר:
פרקי הספר הם: השדה המגנטי, השראה אלקטרומגית, וגלים אלקטרומגנטיים. הספר חובר מתוך מודעות למחקרים על הוראת החשמל בארץ ובעולם. מחקרים אלה מצביעים על קשיים של תלמידים בהבנת מושגים בסיסיים במגנטיות, ודרכים אפשריות לטיפול.

מספר קטלוגי: 2056
מחיר: 28.43 ש"ח – נכון לספטמבר 2017
מספר עמודים: 178
שנה: 1998
מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.