שם הספר:
ארגון מושגים באלקטרומגנטיות

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: פיזיקה
מיועד לכיתה: י"ב

תיאור הספר:
בספר יש שבעה פרקים הדנים בנושאים: מטען חשמלי – שדה חשמלי, שדה חשמלי-הפרש פוטנציאלים, מטען-זרם, חוק אוהם, זרם-שדה מגנטי, שדה מגנטי משתנה-שדה חשמלי, שדה חשמלי משתנה-שדה מגנטי. כמו כן, ניתנים פתרונות לכל הבעיות.

מספר קטלוגי:  2019
מחיר: 14.50 ש"ח – נכון ליוני 2015

מספר עמודים: 80
שנה: 1988
מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.