שם הספר:
מכניקה ניוטונית א' + ב' – תרגילי חזרה

סוג הספר: חוברת לתלמיד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: פיזיקה
מיועד לכיתה: י"א – י"ב

תיאור הספר:
חוברת זו כוללת תרגילי חזרה במכניקה, אשר מיועדים לתרגול לאחר שמסיימים ללמוד את כל פרקי המכניקה הניוטונית. תרגילי חזרה שולבו בעבר בסוף כרך ב' של הספר "מכניקה ניוטונית". תרגילים אלה שודרגו, התווספו להם תרגילים חדשים, והם יוצאים לאור בנפרד, בחוברת זו.
תרגילי החזרה אינם ממוינים לפי פרקי הספר "מכניקה ניוטונית", אלה לארבעה סוגים כדלקמן:

  • שאלות ידע, שיעזרו לתלמיד לבחון את הוא זוכר את העקרונות ואת המושגים של המכניקה הניוטונית.
  • תקגילי חישוב, שיעזרו לתלמיד לבחון את הוא יודע ליישם את העקרונות ואת המושגים.
  • שאלות איכותיות, שיעזרו לתלמיד לבחון את הוא מבין את העקרונות ואת המושגים.
  • בעיות אתגר, שיאפשרו למעוניינים בכך להתמודד עם תרגילים ברמה גבוהה.

מספר קטלוגי:  2103
מחיר: 13.00 ש"ח – נכון ליוני 2015

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.