שם הספר:
פרקי מכניקה

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: פיזיקה
מיועד לכיתה: י'-י"א

תיאור הספר:
ארבעת הפרקים הראשונים עוסקים בקינימטיקה ודינמיקה של גופים נקודתיים הנעים בקו ישר. הפרק החמישי דן באופיו הווקטורי של התנע. הספר מקיף את מרבית החומר במכניקה הדרוש לבחינת בגרות בפיזיקה ברמה של שלוש יחידות לימוד.

מספר קטלוגי: 2007
מחיר: 9.90 ש"ח – נכון ליוני 2015
מספר עמודים: 119
שנה: 1995
מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.