שם הספר:
מכניקה ניוטונית – כרך ב'

סוג הספר: ספר לימוד (מהדורה חדשה)
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: פיזיקה
מיועד לכיתה: י"א – י"ב

תיאור הספר:
ספר זה עוסק בחוקי שימור התנע והאנרגיה, בתנועה הרמונית, בכבידה ובעקרון השקילות. הספר כולל בחובו גם פרק העוסק במערכות מורכבות.
הספר נועד לשרת תלמידים הלומדים פיזיקה ברמת 5 יחידות לימוד ותלמידים במכינות הקדם אקדמאיות. עם זאת הוא יכול לשרת גם סטודנטים במכללות ובסמינרים למורים וסטודנטים באוניברסיטאות הלומדים רפואה, ביולוגיה, חקלאות וכיוצא באלה.

מספר קטלוגי: 2047
מחיר: 65.97 ש"ח – נכון לספטמבר 2016

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.