מתמטיקה: שבבים – עלון מורי מתמטיקה

תיק מס' 13


עורך: פרופ' מקסים ברוקהיימר

עורכות משנה: עדנה אטקין, נורית זהבי

שער: חגי עציון

עיצוב: עילית בן-יוסף