מתמטיקה: שבבים – עלון מורי מתמטיקה

תיק מס' 1


המערכת: פרופ' מ. ברוקהיימר, פרופ' י. גיליס, מיכאל רומנוף

שער: חגי עציון

שרטוטים: וילמה לוי, יהודה ברבוט

עיצוב: וילמה לוי