ברכות חמות לפרופ' ענת ירדן לקבלת תואר פרופסור מלא!

ברכות חמות לפרופ' רון בלונדר לקבלת תואר פרופסור חבר!