פרויקט We.SEM– למידה אותנטית של כימיה באמצעות מיקרוסקופ אלקטרונים סורק

צוות מוביל

חברי הפרויקט

מזכירות ואדמיניסטרציה:

תקציר

פרוייקט We.SEM

 (Weizmann’s educational Scanning Electron Microscope)  

מטרת הפרויקט היא לספק ללומדי מדעים גישה ישירה למדע עכשווי וטכנולוגיה בסקלת הננו. החוויה המדעית האותנטית נבנית סביב שימוש במיקרוסקופ אלקטרונים סורק (SEM). בפרויקט זה, הלומדים יכולים לחקור דגימות שונות  בעזרת מיקרוסקופ האלקטרונים באופן דומה לשימוש שלו במחקר מדעי עכשווי על ידי מדענים.

הפרויקט נתמך על ידי תכנית שיתופית לקידום מחקר יישומי בתחום בה שותפים מנחי מורים לכימיה, חוקרי המחלקה להוראת מדעים,  חוקרי מכון ויצמן למדע מהמחלקות השונות ואנשי צוות מכון דוידסון. מטרת הפרויקט: לעצב, לפתח ולקיים  סביבת הוראה ולמידה מתקדמת אשר מספקת לתלמידים ולמורים גישה לחווית למידה מדעית אותנטית.

הפרויקט מתמקד בעיצוב חווית הלמידה וסביבת הלמידה במסגרת תיאורטית של למידה אותנטית בשני אופנים: 1. פעילויות פרונטליות 2. פעילויות מרחוק.
מסלול הפעילות מתחיל בפעילות פיתוח מקצועי של מורה למדעים עם המיקרוסקופ ולאחר מכן המורה יכול לתכנן פעילות עם התלמידים באחד משני האופנים.

בפרויקט נעשה שימוש בשאלונים וראיונות על מנת לחקור את השפעתו של העיצוב על גורמים אפקטיביים כגון: רגשות בסביבה אקדמית, עמדות אישיות. כמו כן במסגרת הפרויקט נבדקים גם מימדים שונים של החוויה
האותנטית והישגי התלמידים בערוץ הפרונטלי ומרחוק.

המחקר בפרויקט We.SEM מתקיים בתמיכת Sylvia Iwrey.

ליצירת קשר