יחסי הגומלין המעורבים בעיצוב הזדמנויות התלמידים ללמוד מתמטיקה

צוות מוביל

חברי הפרויקט

 • תמי אייזנמן (דוקטורנטית לשעבר)
 • ד"ר מיכל איילון
 • בועז זילברמן (דוקטורנט לשעבר)
 • מרים כרמלי
 • טובה קוטינסקי (דוקטורנטית לשעבר)
 • ד"ר נעמי רובינזון

תקציר

במדינות רבות, כולל ישראל, מענה נפוץ לקריאות לשיפור הוראה ולמידה במתמטיקה הוא פיתוח תכניות לימוד חדשות. עם זאת, תוכנית הלימודים היא רק גורם אחד המעורב בעיצוב הזדמנויות התלמידים ללמוד מתמטיקה. מחקרים רבים מדגישים את התפקיד החשוב שממלאים מורים בהשפעה על אופן הפעלת תכנית הלימודים בכיתה, והם מדגישים את תפקידם המרכזי של המורים בקביעת אופי פעילויות הלימוד המוצעות לתלמידים – תפקיד ששום תוכנית לימודים בפני עצמה לא יכולה למלא. המחקר מראה גם כי היבטים שאינם קשורים ישירות או אך ורק לתכנית הלימודים או למורה, כגון היבטים הקשורים בכיתה, מעורבים גם הם בעיצוב הזדמנויות התלמידים ללמוד מתמטיקה. עם זאת, לא ידוע הרבה על האופן שבו גורמים אלה קשורים זה בזה. עד כה, יחסי הגומלין בין גורמים אלה זכו לתשומת לב מחקרית מועטה ולעתים קרובות נחשבים על ידי החוקרים כ"רעש". מחקר זה מתמקד במכוון בחקר יחסי הגומלין בין תכניות לימודים, מורים וכיתות במצבים שונים. המחקר, שכותרתו אותה מורה – כיתות שונות, משווה ומנגיד הוראה ולמידה במתמטיקה בכיתות שונות של אותה המורה, וכן של מורות שונות, ובוחן את תכניות הלימודים המופעלות, פרקטיקות ההוראה, תרבות הכיתה וכו'. המחקר משתמש במתודולוגיית מחקר ייחודית: מספר חקרי מקרה שכל אחד מהם כולל מורה המלמדת מתמטיקה תוך שימוש באותה תכנית לימודים או סילבוס בשתי כיתות. באופן זה, היבטים מסוימים נשמרים יחסית קבועים. ממצאי המחקר מלמדים על הבדלים במתמטיקה הנלמדת בין כיתות של מורות המשתמשות באותו ספר לימוד, אך בגישות הוראה שונות, כמו גם בין כיתות שונות של אותה המורה.

לקריאה נוספת:

 • • Even, R. (2008). Offering mathematics to learners in different classes of the same teacher. In O. Figueras, & A. Sep?lveda (Eds.), Proceedings of the Joint Meeting of the 32nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, and the XX North American Chapter (Vol. 1, pp. 51-66). Morelia, Michoac?n, M?xico: PME.
 • Eisenmann, T. & Even, R. (2009). Similarities and differences in the types of algebraic activities in two classes taught by the same teacher. In J. T. Remillard, B. A. Herbel-Eisenmann, & G. M. Lloyd (Eds.), Mathematics teachers at work: Connecting curriculum materials and classroom instruction (pp. 152-170). New York: Routledge.
 • Even, R. & Kvatinsky, T. (2009). Approaches to teaching mathematics in lower-achieving classes. International Journal of Science and Mathematics Education, 7(5), 957-985.
 • Even, R. & Kvatinsky, T. (2010). What mathematics do teachers with contrasting teaching approaches address in probability lessons? Educational Studies in Mathematics, 74, 207-222.
 • Ayalon, M. & Even, R. (2010). The nature of transformational algebraic activities addressed in different classes of the same teacher. In P. Brosnan, D. B. Erchick, & L. Flevares (Eds.), Proceedings of the 32nd Conference of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. VI. pp. 178-185). Columbus, Ohio: PME-NA.
 • Eisenmann, T. & Even, R. (2011). Enacted types of algebraic activity in different classes taught by the same teacher. International Journal of Science and Mathematics Education, 9, 867-891.
 • Ayalon, M. & Even, R. (2012). Argumentative activity in different beginning algebra classes and topics. In C. Smith (Ed.), Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics 32(3).
 • Even, R. (in press). The interplay of factors involved in shaping students' opportunities to engage in mathematics. In Y. Li, E. Silver, & S. Li (Eds.), Transforming Mathematics Instruction: Multiple approaches and practices. Springer.

ליצירת קשר