מנור – פיתוח מקצועי של מורים למתמטיקה בביה"ס העל יסודי

צוות מוביל

חברי הפרויקט

צוות מחקר ופיתוח (2003-1993):

 • תמי אייזנמן (דוקטורנטית לשעבר)
 • חסידה בר-זוהר
 • אורלי גוטליב
 • נילי הירשפלד
 • טלי וולך (דוקטורנטית לשעבר)
 • טובה קוטינסקי (דוקטורנטית לשעבר)
 • נעמי רובינזון
 • צפורה רזניק
 • ד"ר ג'וזפין שמש

תקציר

מטרת העל של מנור הייתה להציע מסגרת לקידום פיתוח מקצועי של מורים למתמטיקה, אשר נמצאת בהלימה עם התיאוריה, מבוססת מחקר וניתנת ליישום בפרקטיקה. הוראה בכיתה היא הרבה יותר מסובכת מאשר הפעלה פשוטה של תכנית לימודים. היא כרוכה בבחירה מושכלת בין חומרי לימוד שונים, תכנון סביבות למידה נאותות, התאמת קצב ההוראה, ניהול דיונים, אתגור וקידום חשיבת התלמידים וכו'. כתוצאה מכך, בנוסף לידע מתמטי והיכרות עם תכנית הלימודים, מורים זקוקים לידע מעמיק על הוראת מתמטיקה, כמו גם יכולת ונטייה להשתמש בידע זה בפועל. היבט חשוב נוסף הוא שהתפתחות מקצועית של מורים למתמטיקה צריכה לענות על צרכיהם ומטרותיהם של המורים בשלבים שונים בקריירה שלהם, כמו גם להתחשב ברקע ובסביבת העבודה של מורים שונים.
מנור נענה לצורך זה על ידי יצירת מסגרת לקידום פיתוח מקצועי מתמשך של מורים למתמטיקה בבית הספר העל-יסודי ברמה ארצית. כדי להתמודד עם היקף המשימה, מנור התמקד תחילה בהכשרת קבוצה מקצועית של מנחי מורים, שתפקידה לקדם את למידת המורים על הוראת המתמטיקה; וללוות זאת בפיתוח חומרי הנחייה מתאימים לעבודה עם מורים. לאחר מכן נוספו תמיכה לפעילויות מקומיות ואזוריות של מורים, ולבסוף פעילויות רחבות היקף אחרות.
המסגרת כללה את המרכיבים הבאים:
• הכשרה ומתן תמיכה רציפה לקבוצה מקצועית של מנחי מורים. מרכיב זה כלל תכנון והפעלה של תכנית הכשרה ייחודית ושל פורום בוגרים ארוך טווח, קיום כנסים ארציים דו-שנתיים, הכנת חומרי הנחייה והקמת אתר אינטראקטיבי למנחי מורים.
• ייזום, תמיכה וייעוץ לתוכניות ופעילויות פיתוח מקצועי מקומי ואזורי. מרכיב זה כלל סיוע באיתור צוותים, הכוונה וייעוץ אקדמי בתכנון פעילויות למורים בבתי ספר על יסודיים באזור, ומתן דוגמאות לקורסים ופעילויות.
• פיתוח קהילת מורים מקצועיים. מרכיב זה כלל קיום כנסים שנתיים ארציים למורים, והקמה ותפעול של אתר אינטראקטיבי למורים.
• ביצוע מחקר והפצת ידע. מרכיב זה כלל מחקר והפצת ידע בנוגע לידע, למידה ופיתוח מקצועי של מורים ושל מנחי מורים, והכנת מסמכים שיוכלו לסייע למקבלי החלטות במערכת החינוך.
המחקר שליווה פרויקט זה התמקד בחקר הפרקטיקה של מנחי מורים למתמטיקה, המאפיינים החשובים לפיתוח מקצועי משמעותי, עיצוב תכנית לימודים להכשרת מנחים למורים למתמטיקה, הבעיות הצפויות ודרכי טיפול בהן. באמצעות שימוש במנור כחקר מקרה, הממצאים מלמדים כיצד ניתן לתת מענה לקשיים בפיתוח מנחי מורים, תוך הצעת המונח knowtice (המשלב בין ידע ומעשה) כמשקף את המהות של מה מורים ומנחים צריכים ללמוד ולפתח.

לקריאה נוספת:

סדרת תיקים למנחה – מנור – חומרים מבוססי מחקר, תיאוריה ותרגול לשימושם של מחנכי מורים למתמטיקה וספקי מפתחים מקצועיים:

 • הירשפלד, נ', רובינזון, נ', רדאי, א' ואבן, ר' (1996). אלגברה – תיק למנחה. רחובות, ישראל: מנו"ר, מכון ויצמן למדע.
 • רוחמה, א', גוטליב, א' והירשפלד, נ' (עורכים) (1998). פונקציות ואנליזה – תיק למנחה. רחובות, ישראל: מנו"ר, מכון ויצמן למדע.
 • שמש, ג' (1998). פאי – תיק למנחה. רחובות, ישראל: מנו"ר, מכון ויצמן למדע.
 • הירשפלד, נ' ורובינזון, נ' (2001). מתמטיקה בכיתה הטרוגנית – תיק למנחה. רחובות, ישראל: מנו"ר, מכון ויצמן למדע.
 • גוטליב, א', שמש, ג' ודרייפוס, ט' (2003). גבול Lim – תיק למנחה. רחובות, ישראל: מנו"ר, מכון ויצמן למדע.
  אבן, ר' ואחרים (2001). נייר עמדה בנושא קידום הוראת המתמטיקה בחטיבת הביניים. ישראל: מנו"ר, מכון ויצמן למדע.

 

Even, R. (1999). The development of teacher-leaders and in-service teacher educators. Journal for Mathematics Teacher Education, 2, 3-24.
Even, R. (1999). Integrating academic and practical knowledge in a teacher leaders' development program. Educational Studies in Mathematics, 38, 235-252.
Hofstein, A. & Even, R. (2001). Developing chemistry and mathematics teacher leaders in Israel. In: C. R. Nesbit, J. D. Wallace, D. K. Pugalee, A-C. Miller, & W. J. DiBiase (Eds.), Developing teacher leaders in science and mathematics: The role of professional development (pp. 189-208). Columbus, OH: ERIC Center for Mathematics, Science and Environmental Education.
Even, R., Robinson, N., & Carmeli, M. (2003). The work of providers of professional development for teachers of mathematics: Two case studies of experienced practitioners. International Journal of Science and Mathematics Education, 1(2), 227-249.
Even, R. (2005). Integrating knowledge and practice at MANOR in the development of providers of professional development for teachers. Journal of Mathematics Teacher Education, 8(4), 343-357.
Even, R. (2008). Facing the challenge of educating educators to work with practicing mathematics teachers. In B. Jaworski & T. Wood (Eds.), The international handbook of mathematics teacher education: The mathematics teacher educator as a developing professional (pp. 57-73). Rotterdam, The Netherlands: Sense.
Even, R. (2012). The education of teacher educators. In N. M. Seel (Ed.), Encyclopedia of the Sciences of Learning (pp. 1073-1075). Springer.
Even, R. & Krainer, K. (in press). Education of mathematics teacher educators. In S. Lerman (Ed.), Encyclopedia of Mathematics Education. Springer.

ליצירת קשר