מעלים את הרף לכיתות המתמטיקה (מהלכי"ם)

צוות מוביל

חברי הפרויקט

 

מזכירות ואדמיניסטרציה:

תקציר

מטרתה פרויקט הינה לעודד מורים בחטיבות הביניים לאתגר את תלמידיהם בפתרון בעיות באופן שגרתי. למטרה זו אנחנו מפתחים מאגר של בעיות – רבות מהן בעיות אותנטיות מהעולם של התלמידים (בהלימה של המסגרת המושגית של ארגון OECD למבחן הפיזה הבינלאומי). מורים משתתפים בקהילות מקצועיות לומדות אשר מתמקדות בהפעלת בעיות בכיתה – הן בעיות מתוך המאגר והן בעיות שמורים אוספים ממקורות שונים, במטרה להגביר את תדירות ההפעלה ואת רמת המיומנות המתמטית שתלמידים נדרשים להציג. מורים משתפים פעולה בתכנון הפעלות וברפלקציה על הפעילות שהתקיימה בכיתה, לקראת תכנון הפעלות עתידיות. כלי טכנולוגי מאפשר רפלקציה על הפעלות שהתקיימו, ובכך שואף לתמוך בשילוב שיטתי וארוך טווח של פתרון בעיות בהוראת מתמטיקה. הפרויקט נמדד בתדירות ובאיכות ההפעלות של המורים המשתתפים. הפרויקט ממומן על ידי קרן טראמפ (2020-2024).

לקריאה נוספת:

המסגרת המושגית של מבחני פיזה 2021 במתמטיקה

Cooper, J., & Koichu, B. (submitted for publication). In the pursuit of impact: Design and practice of three innovative professional development programs for mathematics teachers. In A. Hofstein, A. Arcavi, & A. Yarden (Eds.), Fifty Years of Curriculum Development, Implementation and Research in the Department of Science Teaching, the Weizmann Institute of Science, Israel. Dordrecht, NL: Sense-Brill.

ליצירת קשר