מורים שותפים למחקר (מש"ל)

צוות מוביל

חברי הפרויקט

מזכירות ואדמיניסטרציה:

תקציר

פרויקט מורים שותפים למחקר (מש"ל) שואף להעמיק את שיתוף הפעולה בין חוקרי חינוך מתמטי ומורי מתמטיקה. תוכניות שמתקיימות תחת המטריה של מש"ל מאורגנות במתכונת של קהילות חקר של מורים וחוקרים, או במתכונת של מחקר אזרחי רחב היקף. בתוכניות של קהילות חקר, קבוצות של מורים חוברות לחוקר חינוך מתמטי בשותפות שמטרתה לעצב ולבצע מחקר חינוכי שקשור באופן ישיר להוראה וללמידה שמתקיימות בכיתות הלימוד של המורים. תוכניות המחקר האזרחי מהוות המשך של התוכניות הקהילתיות. מורים רבים אשר לא השתתפו בקהילות יכולים להפעיל את התערבויות החינוכיות שפותחו בקרב הקהילות, ולנצל את כלי המחקר שפותחו כדי לאסוף ולנתח נתונים בקנה מידה רחב. רבים מהמחקרים שמתקיימים סביב פעילות זו הם מסוג מחקר פעולה משתתף (participatory action research) או מחקר יישום מבוסס עיצוב (design based implementation research). חמש קהילות מש"ל ותוכנית מדע אזרחי אחד היו פעילים בין השנים 2017-2020. בשנת 2021 מיושמים מרכיבים של פרויקט מש"ל בתוכניות של פיתוח מקצועי לרכזי מתמטיקה בחט"ב ושל מהלכי"ם (מעלים את הרף לכיתות המתמטיקה)

לקריאה נוספת:

אתר מש"ל:

קישורים לשני פרויקטים: רכזי מתמטיקה ומהלכי"ם

Koichu, B., & Pinto, A. (2018). Developing education research competencies in mathematics teachers through TRAIL: Teacher-Research Alliance for Investigating Learning. Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education, 18, 68-85.

Koichu, B., & Pinto, A. (2019). Implementation through participation: Theoretical considerations and an illustrative case. Proceedings of the 11th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. Utrecht, the Netherlands.

Koichu, B., Zaks, R., & Farber, M. (2020). Teachers' voices from two communities of inquiry engaged in practices of mathematics education research. In Borko, H., & Potari, D. (Eds.), Proceedings of ICMI Study 25 Conference "Teachers of mathematics working and learning in collaborative groups", pp. 364-371. Lisbon, Portugal. http://icmistudy25.ie.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2020/11/201114-ICMI25Proceedings6.13.2020.pdf#page=377

Pinto, A., & Koichu, B. (2021 – accepted pending minor revisions). Implementation of mathematics education research as crossing the boundary between disciplined inquiry and teacher inquiry. ZDM – Mathematics Education.

Cooper, J., & Koichu, B. (submitted for publication). In the pursuit of impact: Design and practice of three innovative professional development programs for mathematics teachers. In A. Hofstein, A. Arcavi, & A. Yarden (Eds.), Fifty Years of Curriculum Development, Implementation and Research in the Department of Science Teaching, the Weizmann Institute of Science, Israel. Dordrecht, NL: Sense-Brill.

ליצירת קשר