סמ"ל – סטאז' מהייטק להוראה: מודל דיסציפלינרי לסדנאות סטאז' למורי פיזיקה מוסבים, בשיתוף מכללת בית ברל

צוות מוביל

חברי הפרויקט

 • ד"ר לריסה שכמן
 • אסתי מגן
 • עופר בן אברהם
 • ישראל מגן

תקציר

פיתוח

הפרויקט עוסק בעיצוב מבוסס מחקר של מודל חדש לסדנאות סטאז' דיסציפלינריות למורי פיזיקה מוסבים. המיקוד הדיסציפלינרי הוא בניגוד למוקד המסורתי של סדנאות התמחות בישראל – הנותנות שירות למורים ממגוון תחומים, ואינן עוסקות באתגרים מקצועיים ספציפיים לפיזיקה המעסיקים מורים מתחילים.

המשתתפים הם מורים בקריירה שנייה הנדרשים להסתגל למעמדם כטירונים לאחר שרכשו מעמד מומחה בקריירה קודמת, כמו גם עם קשיים אופייניים למורים בתחילת  דרכם הבונים את תפישותיהם ואסטרטגיות ההוראה שלהם בעבודתם החדשה. לפיכך, עיצוב הסדנא שם דגש על בנייה של סביבה בטוחה, בה המורים יכולים לחלוק קשיים ודילמות – היבט קריטי לתמיכה בבניית חוסן מקצועי של מורים חדשים.

המודל בנוי לאור עקרונות העיצוב של קהילה דיסציפלינרית לומדת:

 1. התמקדות באסטרטגיות הוראה ממוקדות תלמיד המעוגנות בהקשרים מרכזיים בהוראת הפיזיקה: תכנון שיעורים וחומרי הוראה לקידום הבניית ידע בהקשר של פתרון בעיות ועבודת המעבדה – אבני היסוד של למידת הפיזיקה. במסגרת זו  התבצעו פעילויות סדנאיות במטרה לחדד מטרות ודרכי הוראה.
 2. בחינה שיתופית של הפרקטיקה- במסגרת מחזור הה.ת.מ.ד (התנסות, תיעוד, משוב ודיון). פעילויות מרכזית בסדנה בה "דגלן/נית" מתעד/ת ומשתף/פת את חוויית הכיתה בה התנסה/תה בתורות (הסובבים בין כל משתתפי הסדנה), העמיתים נותנים משוב על התיעוד ומתקיים דיון במטרה ללמוד מהצלחות עמיתים ולחקור יחדיו דילמות פדגוגיות שזיהו הדגלנים בהתנסותם בכיתה.
 3. הנחיה משותפת ע"י מורה פיזיקה מומחה ומורה בקריירה שניה. בתשפ"א פועלות שתי קהילות (N=29).

מחקר

ד"ר לריסה שכמן חוקרת את הפרויקט במסגרת עבודת פוסט דוקטורט במכון מופ"ת, בהנחיית פרופ' עידית  ירושלמי. מחקרה מתמקד בתמיכה של סדנת הסטאג' בחוסנם המקצועי של המורים. בפרט, מטרות המחקר הן:

 1. זיהוי עקרונות עיצוב למודל דיסציפלינארי לסדנת סטאז' המפתח חוסן מקצועי אצל מורים מוסבים בשנת התמחות, פיתוח פעילויות למימוש עקרונות אלו, ובחינת מימושם של עקרונות עיצוב אלו בסדנת הסטאג'
 2. מיפוי שינויים בחוסן המקצועי של המשתתפים בסדנא בהקשר של הוראת פתרון בעיות בפיזיקה:
  • מהי תפישת התפקיד שהמורים מגבשים לעצמם בהקשר של פתרון בעיות?
  • מה האתגרים שהמורים מזהים במהלך מימוש תפישת התפקיד בהתנסויותיהם בכתה?
  • כיצד, אם בכלל, רואים המורים את תרומת הרפלקציה השיתופית בסדנא, להתמודדות עם האתגרים?

תודתנו למכון מופ"ת ולמשה"ח על תמיכתם בפרויקט.