מיומנויות למידה במדע

צוות מוביל

חברי הפרויקט

  • ד"ר אורנית ספקטור-לוי
  • ד"ר ליאורה ביאלר
  • ד"ר טלי שפירא

אדמיניסטרציה:

תקציר

בהתבסס על ממצאי מחקרים שהצביעו על היעדר יכולות אקדמיות מדעיות בקרב תלמידי בתי ספר תיכוניים ובוגרים, פותחה תוכנית LSS לראשונה בשנות התשעים בעברית והורחבה בשנים 2005-2012. התכנית פותחה גם באנגלית כפרויקט שיתופי עם תוכנית גטסבי והמרכז לתכניות לימודים נפילד בבריטניה. תוכנית LSS מספקת מודל וחומרי הוראה לשילוב כישורי למידה מסדר גבוה עם תכנים במדע, וכוללת חוברת לתלמיד, מדריך למורה ואתר מלווה. ממצאי המחקר הראו כי בתלמידים שהתנסו בלמידת LSS מתוכננת ומפורשת בשילוב 'הערכה לשם למידה' באמצעות משימות ביצוע הגיעו להישגים טובים יותר במשימות מדעיות מאשר תלמידים שלמדו בהוראת מדע מסורתית. חומרי LSS הותאמו והופצו בבריטניה ביותר מ -3,000 בתי ספר תיכוניים מאז 2006. תוכנית LSS מותאמת כעת גם בסינגפור ובברזיל, וזוכה להתעניינות בינלאומית במדינות אחרות (לטביה, קנדה וארה"ב).

לקריאה נוספת:

Scherz Z. and Spektor-Levy O. "Learning Skills for Science (for grades 14-16) ":
(a) Activity Book
(b) Teacher Guide
(c) Tutors' Manual
Science Enhancement Programme, Weizmann Institute of Science and Nuffield Curriculum Centre, 2005 (1st edition), 2006 (2nd edition), UK.
Scrace, J., Scherz Z. and Spektor-Levy O. "Learning Skills for Science (Post-16)", Science Enhancement Programme and Nuffield Curriculum Center, 2009, UK.
Spektor-Levy O. and Scherz Z., "Scientific Communication",The Weizmann Inst. of Science, Student book , (in Hebrew), 1999.
Spektor-Levy O. and Scherz Z., "Scientific Communication", The Weizmann Inst. of Science, Teacher Guide , , (in Hebrew), 2001

מאמרים:
Scherz Z.*, Spektor-Levy O. and Eylon B. "Teaching Communication skills in Science : Tracing Teacher Change"; Teaching and Teacher Education, 24(.2), 462-477, 2008.
Spektor-Levy O., Eylon B. and Scherz, Z.* "Teaching Scientific Communication Skills in Science Studies – does it Make a Difference?"; International Journal of Science and Mathematics Education, 7: 875-903 ,2009.
Scherz Z.*, Bialer, L., and Eylon, B., "Learning Skills for Science (LSS): the Synergy between Design and Evaluation Methodology in a Reflective CPD Programme". Research in Science and Technological Education, 26(1), 45-65, 2011.

ליצירת קשר