מדעי החומר (כימיה) לחטיבת הביניים

צוות מוביל

חברי הפרויקט

אדמיניסטרציה:

תקציר

פרויקט "מדעי החומר" לחטיבת הביניים (כיתות ז'-ט') החל בשנת 1994 בפיתוח סדרת חומרי למידה והוראה כחלק מתכנית הלימודים מטמ"ון MATMON) (1996-2002) )והמשיך בסדרה מתוקנת ומחודשת של תכנית הלימודים של מטמו"ן חדש (MATMON HADASH)) מאז 2010.

במסגרת פרוייקט זה פותחו: (א) רצפי הוראה לנושא "מדעי החומר" (ב) שיטות לפיתוח הבנה של "הרעיונות הגדולים" בתחום, (ג) גישות המדגישות את רלוונטיות החומרים הנלמדים לתלמידים, במטרה להקנות אוריינות מדעית לכלל הלומדים ו- (ד) פדגוגיות מבוססות מחקר לתמיכה בלמידה משמעותית ובעיקר שילוב הוראת תכנים ומיומנויות בסדר גבוה, ממורכזת תלמיד, שימוש באמצעים מתוקשבים ומענה לצרכים מגוונים של הלומדים).

מחקר מלווה התמקד בהבנת האופן בו ממשיגים התלמידים את מבנה החומר, תוך שימוש במתודולוגיה רעיונית אורכית, במסגרתה ניתחנו את האתגרים והתקדמות התלמידים במודל החלקיקים: מחלקיקים לאטומים ומולקולות. בדקנו גם את ההיתכנות והתרומה הפוטנציאלית של שימוש במודלים (למשל "הקופסה השחורה") ובמיקרוסקופים ברזולוציה גבוהה כגון מיקרוסקופ המנהור הסורק (STM) ככלי למידה אודות מודל החלקיקים של החומר במדעי חטיבת הביניים.

לקריאה נוספת:

בעברית:
Nussbaum, J. "Particles and Vacuum", Student book, The Weizmann Institute of Science, 2000.
Yechieli, T. & Nussbaum, J. "Particles and Vacuum", Teacher Guide, The Weizmann Institute of Science, 2000.
Yaion M., Margel C. and Scherz Z., "Elements and Compounds – Inside the Atom", Student book, 231 pgs, The Weizmann Institute of Science, 2001.
Elran, K., Shchrai, Z., Yaion M., and Scherz Z., "Elements and Compounds – Inside the Atom", Teacher guide, 166 pgs., The Weizmann Institute of Science, 2001.
Elran, K., Shchrai, Z., Yaion M., and Scherz Z., "Elements and Compounds – Inside the Atom", Teacher guide, 166 pgs., The Weizmann Institute of Science, 2001.
Margel, H. "about Fibers", Yaion M., Margel C. and Scherz Z., "Elements and Compounds – Inside the Atom", Student book and teachers' guide, The Weizmann Institute of Science, 2001.
Sa'ar L., Kesner M. & Scherz, Z. "The Paints Rout – Materials in Industry" (Student book & Teacher guide), 148 pgs. The Weizmann Weizmann Institute of Science, 2003.
Somech, D. Kfir, Merav, Levy-Nahum, T. & Scherz, Z.. (2013) Materials – the Journey, In B. Eylon, A. Yarden & Z. Scherz (Eds.), Exploring Matter and Energy (Vol. 1), (A student text, a digital book and a teacher guide, The Amos de-Shalit Israeli Center for Science Teaching), grade 7.
Kfir, M., Somech, D. & Scherz, Z. (2013). Particles – the Journey , In B. Eylon, A. Yarden & Z. Scherz (Eds.), Exploring Matter and Energy (Vol. 1), (A student text, a digital book and a teacher guide, The Amos de-Shalit Israeli Center for Science Teaching), grade 7.
Freillich, M. & Scherz, Z. (2013). Elements – the Journey , In B. Eylon, A. Yarden & Z. Scherz (Eds.), Exploring Matter and Energy (Vol. 2), (A student text, a digital book and a teacher guide, The Amos de-Shalit Israeli Center for Science Teaching), grade 8.
Freillich, M. & Scherz, Z. (2013). Elements – the Journey , In B. Eylon, A. Yarden & Z. Scherz (Eds.), Exploring Matter and Energy (Vol. 2), (A student text, a digital book and a teacher guide, The Amos de-Shalit Israeli Center for Science Teaching), grade 8.
באנגלית:
Margel H., Eylon B. and Scherz Z.*, "'We actually saw atoms with our own eyes': Conceptions and convictions in using the scanning tunneling microscope in junior high school", Journal of Chemical Education, 81(4), 558-564, 2004 .
Margel H., Eylon B. and Scherz Z.* "From Textiles to Molecules – Teaching about Fibers To Integrate Students' Macroscpic and Microscopic Knowledge of Materials", Journal of chemical education, Vol. 83, 1552-1557, 2006 .
Margel H., Eylon B. and Scherz Z.* "A longitudinal study of junior high school students' conceptions of the structure of materials", Journal of Research in Science Teaching., 45(1), 132-152, 2008 .
Yayon M. and Scherz Z.*, "The Return of the Black Box", Journal of Chemical Education, 85( 4), 541-543, 2008.

ליצירת קשר