כימיה בגישה חוקרת

צוות מוביל

חברי הפרויקט

  • רלי שור: פתוח התכנית וראש הפרויקט "כימיה בגישה חוקרת"
    תמי לוי נחום: פיתוח כלי ההערכה ראשוניים

ארגון, עריכה, ניסוח ובדיקת הניסויים:

  • אסנת אהרוני (תש"ס), תמי לוי נחום (תשס"א), הדס אהרוני (תשס"ב),
  • רונית ברד (החל מ- תשס"ב) נורית אריאל (החל מתשס"ד).
  • נורית ארד ז"ל: אתור, בדיקה ופיתוח ניסויים
  • סוזי טפר ופנינה חדד: בדיקה ופיתוח ניסויים

חלק מן הניסויים הוצעו על ידי מורים במסגרת "הסדנא לתמיכה במורי החקר" ושמותיהם מופיעים במקומות המתאימים.

חומר עזר והעשרה, רעיונות והצעות שונות נתקבלו מ: אוטיליה רוזנברג, דבורה קצביץ ו-מירה קיפניס.

מזכירות ואדמיניסטרציה:

תקציר

אתר זה מהוה חלק אינטגרלי של חומר ההדרכה למורים המפעילים את התכנית.
בהיות התכנית דינמית ומשתנה ללא הרף -בנוגע לחומרים הקיימים על ידי תוספות, פיתוחים ושיפורים ובעיקר על ידי הוספת חומרים חדשים!
לפי כך היה צורך במרכיב שיאפשר את החיות שהיא ליבה של התכנית!
כל המרכיבים שנמצאים במדריך המודפס ונועדו לסייע למורים בעבודתם השוטפת as is או על ידי התאמתם למטרות המורים השונים – נמצאים באתר עם אפשרות להורדה ופתוח לשינויים.
כמו כן חומרים שמטבע הדברים מקבלים את מלוא הערך רק כאשר הם נוחים לגישה כגון מצגות, קישורים וכו' מוצאים את מקומם באתר, בהקשר לפרק המקביל במדריך, כדי להקל על ההתמצאות!

ההוראה על ידי חקר בהוראת המדעים, קבלה תאוצה רצינית בעשור האחרון הן בארץ והן בעולם.
פעילויות הכרוכות בעבודה המעשית היו מזה זמן רב בעלות תפקיד מרכזי בקביעת תכניות הלימודים בכימיה ובמיוחד הודגשו היתרונות הרבים הכרוכים בפעילות תלמידים במעבדה. פעילויות חקר שמתוכננות כהלכה משפיעות על הלמידה בכך שהן מסייעות להבניית עולם המושגים של התלמידים ובהבנת טבעו של המדע.
האפקטיביות של פעילויות החקר היא גדולה במיוחד כשהן צמודות קונטקסט קוריקולרי.
ניסויים המבוצעים על ידי תלמידים, כשהם מוגשים בצורה הולמת, משפיעים במידה רבה גם בתחום המוטיבציה.

מידע פורמלי – מי תרם – ותודות

לקריאה נוספת

ליצירת קשר