IRRESISTIBLE

צוות מוביל

מזכירות ואדמיניסטרציה:

תקציר

המחלקה להוראת המדעים ביחד עם גן המדע במכון ויצמן למדע שותפים בפרויקט IRRESISTIBLE שנועד לעצב פעילויות שיובילו למעורבות של בני נוער והציבור בתהליך של מחקר וחדשנות אחראיים (Responsible Research and Innovation, RRI).
הפרויקט נקרא IRRESISTIBLE, בלתי ניתן לעצירה – והשם משקף את השאלה האם ומי יכול לעצור פיתוח מדעי שעלולות להיות לו השלכות שליליות של הסביבה או על ההחברה שבתוכה נעשה המחקר.

לקריאה נוספת

ליצירת קשר