Teaching Enquiry with Mysteries Incorporated – TEMI

צוות מוביל

מזכירות ואדמיניסטרציה:

תקציר

מטרת הפרויקט היא לשדרג את הוראת המדעים והמתמטיקה ברחבי אירופה ובישראל על ידי שילוב של מסתורין.

התהליך יתקיים על ידי השתלמויות במוסדות להכשרת מורים להוראה ברחבי אירופה וישראל.

ההשתלמויות יכללו סדנאות להוראה בכיתה בשילוב סיפורי מסתורין ופעילויות מבוססות דרמה. מומחים בתקשורת ודרמה יקנו למורים "ארגז כלים בסיסי" בדרמה ויעזרו למורים לפתח סיפור שיוביל את התלמיד לחקר.

אין הכוונה להפוך את המורה לשחקן, אלא להקנות למורים מיומנויות בסיסיות שניתן לשלב בהוראה. מטרת ההתנסות של המורים בסדנאות דרמה היא יצירת אווירה פתוחה, בטוחה ותומכת שתאפשר למורה להכיר את החשיבות של התקשורת הבלתי מילולית ואת היכולות הדרמטיות שלו.

המורים ייצרו פעילויות מסתורין שמשלבות או מובילות לחקר ויפעילו אותן בכיתתם. פעילויות אלו, מבוססות סביב מושגים המדעיים הקשורים לתוכנית הלימודים ומתרחשות סביב פתרון תעלומות או סיפור מסתורין – כלומר חקירת הלא נודע.
מומלץ שהפעילויות שמורים יפתחו תהינה בהלימה לתכנית לימודים.

לקריאה נוספת

ליצירת קשר