הוראת כימיה מותאמת אישית

צוות מוביל

חברי הפרויקט

מזכירות ואדמיניסטרציה:

תקציר

הפרויקט עוסק בפיתוח ערכות להוראה מותאמת אישית המבוססת על אבחון תפיסות שגויות של התלמידים ומחקר של השפעתן על המורים והתלמידים בכיתות הכימיה. אבחון התפיסות נעשה באמצעות משימות דיאגנוסטיות, שפותחו ע"י צוות הפרויקט בקבוצת הכימיה. ייחודן של הערכות להוראה מותאמת אישית הוא במתן מענה דיפרנציאלי שונה לכל תלמיד על פי תפיסותיו והידע שלו: לתלמידים בעלי תפיסות שגויות וגם לתלמידים שכבר הבינו. באופן זה כל התלמידים בכיתה מתקדמים בהבנה שלהם ומעמיקים את הידע שלהם בכימיה. הערכות כוללות הנחיות למורים ופעילויות לתלמידים בעברית ובערבית.

לקריאה נוספת

ליצירת קשר