עמי״ת (עריכת מורים ספרי לימוד במתמטיקה)

צוות מוביל

חברי הפרויקט

תקציר

פרויקט עמי׳׳ת הוא פרויקט בניית ויקי-ספרים המבוססים על עריכה של סדרת ספרי הלימוד ״מתמטיקה משולבת״, על ידי קבוצת מורים המשתמשים בהם בהוראה בכיתותיהם – כ-50 מורים השתתפו בחמש שנות הפעילות (2010-2015). עריכת הספרים נעשתה תוך שימוש בפלטפורמת ויקיספר אשר הותאמה לצרכים המיוחדים של הפרויקט, וייעוץ מקצועי של צוות הפיתוח של מתמטיקה משולבת, חוקרים בחינוך מתמטי, ומתמטיקאי. תהליך העבודה כלל פעילות מקוונת שוטפת ומפגשי פנים-אל-פנים חודשיים. לסביבת העבודה המוצעת למורים מספר היבטים שאינם אופייניים לעבודת המורה. למשל, עריכת ספר לימוד המיועד לאוכלוסיית תלמידים רחבה, הכנסת שינויים בספר שפותח על ידי מומחים בפיתוח תכניות לימודים, והתייעצות עם מומחים שאינם חלק מהסביבה המקצועית הרגילה של מורים: מפתחי תכניות לימודים, מתמטיקאים, וחוקרים בחינוך מתמטי, שמאפשרים הרחבה והעשרה של הקשרים המקובלים בין מורים, מפתחי תכניות לימודים, מתמטיקאים, וחוקרים בחינוך מתמטי לקשרי גומלין רב-ממדיים ופרודוקטיביים יותר, ותרומה לפיתוח מקצועי של המורים המשתתפים.

לקריאה נוספת:

ליצירת קשר