פעילות חקר ממוחשבת – אבולוציה בשמרים

צוות מוביל

חברי הפרויקט

תקציר

תהליכי רכישת עמידות בקרב מיקרואורגניזמים, המבוססים על אבולוציה וברירה טבעית, נלמדים במסגרת תכנית הלימודים בביולוגיה לתיכון, הן כחלק מנושאי הליבה "התא – מבנה ופעילות" ו"אקולוגיה" והן כחלק מנושא ההעמקה "מיקרואורגניזמים". מהספרות עולה שלתלמידי תיכון יש קושי בהבנת תהליכים אלו, בעיקר בהיבטים הקשורים לאבולוציה וברירה טבעית. מסקר ראשוני שערכנו בקרב מורים לביולוגיה, עולה כי הקשיים העיקריים בהוראת התהליכים הללו הינם מיעוט חומרי למידה והוראה והאפשרות המוגבלת לערוך ניסויים בבית-הספר, וכי הדבר יוצר קושי אצל התלמידים.
בכדי לענות על צרכים אלו, בפרויקט זה אנו מפתחים חומרי למידה והוראה ובכלל זה פעילויות אינטראקטיביות בנושא התפתחות עמידות לחום בשמרים. הפעילות מבוססת על ניסוי שהתבצע במעבדתו של פרופ' צחי פלפל, במחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן למדע. באמצעות הפעילות, התלמידים עוקבים אחרי שלבי הניסוי, מנתחים את התוצאות שהתקבלו ומסיקים מסקנות. זאת, מתוך מטרה הן לחזק את הבנת נושא האבולוציה והברירה הטבעית והן לחשוף תלמידים לאופן בו מתבצע מחקר במדעי החיים.