ביורפואה חישובית

צוות מוביל

חברי הפרויקט

מזכירות ואדמיניסטרציה:

תקציר

פרויקט שמטרתו לקדם אוריינות מדעית ואוריינות מתמטית, וכן לבסס את הקשר בין השניים. בפרויקט זה אנו מפתחים חומרי למידה והוראה, כולל חומרים אינטראקטיביים, לתלמידי כיתות ט' במסלולי מצוינות. המחקר הביו-רפואי הולך ותופס תאוצה בישראל ובעולם, בעיקר לאור הצמיחה בכמות המידע שנאסף וביכולות הטכנולוגיות. בביו-רפואה חישובית נעשה שימוש במידול מתמטי על בסיס נתוני עתק לצורך חיזוי מצב רפואי של חולה, גילוי מוקדם של מחלות, גילוי קורלציות ביולוגיות חדשות ועוד. התחום כולל חישובי סטטיסטיקה והסתברות לניתוח מחקרים קליניים וביולוגיים, וכן תיקשור המידע בייצוגים שונים. בפרויקט זה, התלמידים יבצעו מידול מתמטי על בסיס נתונים אותנטיים (למשל, ממחקרים במדעי החיים) לצורך חקר של תופעות בעלות אופי בריאותי – כמובן בצורה פשוטה יותר, בהתאם ליכולותיהם, למיומנויות ולתכנים מדעיים ומתמטיים בהם עוסקים בחט"ב ואלו המוגדרים בפיז"ה. תהליך פיתוח חומרי הלמידה וההוראה ילווה במחקר לצורך שיפור התכנים ובחינת השפעתם על האוריינות המדעית והמתמטית של תלמידים וכן לאיפיון הדרך בה מורים למדעים מלמדים תכנים בעלי אוריינטציה מתמטית. פרויקט זה ממומן ברובו ע"י קרן טראמפ כחלק מן המהלך של הקרן לקידום המצוינות בחטיבת הביניים.

לקריאה נוספת

לדף הבית של הפרויקט