הכיתה הארצית למדעי כדה"א בלמידה מרחוק

מדען מוביל

פרופ' ניר אוריון

חברי הפרויקט

תקציר

פרויקט זה פותח במטרה לפתור שתי מגבלות עיקריות המונעות מבתי ספר תיכוניים לקלוט את התכנית לבגרות (5 יח"ל) במדעי כדה"א: חוסר במורים למדעי כדה"א והיכולת של בתי הספר לפתוח תכניות לימוד חדשות. הכיתה הארצית מורכבת מתלמידים המגיעים מבתי ספר שונים מרחבי הארץ בהם לא נלמדת התכנית במדעי כדה"א. התכנית שהם לומדים זהה לחלוטין לתכנית הבית ספרית, אך הם עושים זאת בלמידה מרחוק. הם מבצעים את מעבדות החקר באמצעות ערכות חקר ביתיות ובאמצעות דפי החקר הנמצאים באתר האינטרנט של התכנית. הם מבצעים פיזית את כל הסיורים הלימודיים ומחנות המחקר והנחיית דוחות הסיור מתבצעת על ידי המורה באמצעות אתר האינטרנט.

לקריאה נוספת: