אבולוציה: התפתחות בתפיסת עולם

צוות מוביל

חברי הפרויקט

תקציר

בחינת השפעת יחידת הוראה דיגיטלית המבוססת על מודל ההוראה עבור חוויות טרנספורמטיביות במדע על תפיסותיהם של תלמידי ביולוגיה בתיכון את נושא האבולוציה.

תהליך האבולוציה הוא משמעותי ומרכזי בביולוגיה, ולכן יש משמעות מיוחדת לכך שמחקרים רבים בהוראת המדעים מתעדים קשיים בהבנתו, המתבטאים פעמים רבות כתפיסות אלטרנטיביות. כמו כן, המודעות להזדמנויות ולאתגרים שמציבה הוראה באמצעות מדיום דיגיטלי הולכת וגדלה.

מודל ההוראה עבור חוויות טרנספורמטיביות במדע פותח להפיק טרנספורמציה בתפיסת העולם של הלומד/ת. במחקרים קודמים הוצג כי שימוש במודל הוראה זה בכיתה הביא לשינוי תפיסתי לעבר תפיסות המקובלות בקרב מדענים בנוגע לאבולוציה, וכן למעורבות בלמידה, עניין במדע, עלייה בתחושת המסוגלות, העברה והנאה.

במסגרת הפרויקט מפותחת יחידת הוראה דיגיטלית, בפלטפורמה להוראה ולמידה מותאמת אישית (PeTeL) להוראת תהליך האבולוציה לכיתות י'-יב' על פי מודל ההוראה לחוויות טרנספורמטיביות במדע. אנו מתכוונות להעריך האם באמצעות מדיום דיגיטלי ניתן לרתום את תועלות המודל המתועדות ללמידת אבולוציה, לעמוד על השפעת הלמידה באמצעות היחידה על הטרנספורמציה וההתפתחות התפיסתית  של הלומד/ת, ולנסות לאפיין את תהליכי ההתפתחות התפיסתית של תלמידות ותלמידים. אפיון זה עשוי לאפשר לנו לסייע ללומד/ת להתמודד עם הקשיים והאתגרים, ולקדם את ההתפתחות התפיסתית שלו/ה באמצעות איכויות המודל ובאופן מותאם אישית.

ליצירת קשר