תובנה סביבתית

מדען מוביל

חברי הפרויקט

  • ענת לוי
  • שגיא גונן

תקציר

מטרתה העיקרית של תוכנית הלימודים במדעי כדור הארץ היא פיתוח תובנה סביבתית. מיומנויות החשיבה, בהן מתמקדת תכנית הלימודים בגישת מערכות כדה"א, מצטברות באופן הירארכי ליכולות חשיבה מערכתית בממדי המרחב והזמן העמוק המהווה את הבסיס לתובנה הסביבתית.
הוראת מדעי כדה"א בגישה זו מעניקה לתלמיד, אזרח העתיד, ידע ויכולת להסיק מסקנות לגבי ניצול נכון של משאבי כדה"א ואת היכולת לשפוט ולהעריך את התמורות ואת השינויים החלים בכדה"א בממד הזמן.
מהות התובנה הסביבתית היא ההבנה שהאנושות נמצאת במאבק הישרדותי ולא כדור הארץ. החברה האנושית אינה גורמת כל נזק לכדור הארץ, אלא רק לאיכות החיים וליכולת הקיום של האנושות על גבי פלנטה זו. הבנת מקומה השברירי והזמני של החברה האנושית היא הפתח לשינוי התנהגותי-סביבתי.
מחקרי קבוצת הוראת מדעי כדה"א תורמים לתפיסה רחבה ועמוקה של מהות התובנה הסביבתית ומעידים כי תכנית הלימודים בגישת מערכות כדה"א מצליחה לפתח בקרב הלומדים תפיסה אגוצנטרית וגיאוצנטרית יותר על חשבון התפיסה האלטרואיסטית המסורתית בה מתמקדת גישת "המודעות הסביבתית" הממסדית.

לקריאה נוספת