קהילות אזוריות – מורי מו"ט חט"ב

צוות מוביל

  • ד"ר יעל שוורץ  – ראש מרכז המורים הארצי למורי מו"ט חט"ב ולמורי מוט"ל, ראש פרוייקט קהילות אזוריות.

חברי הפרויקט

מזכירות ואדמיניסטרציה:

תקציר

קהילות מורי מו"ט בחט"ב החלו לפעול בשנת 2016. כיום פועלות 20 קהילות אזוריות בכל רחבי הארץ, כולל שתי קהילות במגזר הבדואי, וקהילה במגזר הדרוזי. בנוסף, פועלות שלוש קהילות ארציות: קהילת המגזר ההתיישבותי, ושתי קהילות מנחי קהילות אזוריות.
מטרות קהילות המורים:
א. לשפר את הוראת מדע וטכנולוגיה תוך חקר הפרקטיקה בכיתות, איתור קשיים, ומתן מענה מותאם להתמודד עם קשיים אלו.
ב. לטייב תהליכי הוראה-למידה הערכה בתחומי הדעת, בתחום החקר וההתנסויות המעשיות, בתחום הקניית מיומנויות, בתחום הרגשי-אפקטיבי, בתחום ההוראה ההיברידית ובתחום מענה לשונות לומדים.
ג. לספק מסגרת יציבה ותומכת למורי הקהילה, להוות מקום בטוח לשיח רפלקטיבי, פיתוח נורמות לשיתוף בקשיים ובהצלחות, ולחשיבה חדשנית ויצירתית הוראה בעידן הלמידה מרחוק.
ד. לחזק את הקשר בין המורים השותפים לקהילה ולקרב לבבות בין מגזרים שונים: דתיים וחילוניים, יהודים, ערבים בדואים ודרוזים.

לקריאה נוספת:

שרץ, ז. (2018). רשת קהילות לומדות במציאות של עולם משתנה: המקרה של מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים. קריאת ביניים גיליון 31.
Eylon, B.S., Scherz, Z., & Bagno, E. (2020). Professional Learning Communities of Science Teachers: Theoretical and Practical Perspectives. In STEM Teachers and Teaching in the Digital Era (pp. 65-89). Springer, Cham.

ליצירת קשר